Bureau

Sinds eind jaren zeventig ben ik werkzaam in het bibliotheekvak. Ik heb verschillende functies bekleed en kort samengevat kun je zeggen dat ik ben begonnen achter de balie en geëindigd achter een bureau. Tot ongeveer tien jaar geleden heb ik voornamelijk gewerkt in de bibliotheekpraktijk waarbij mijn hart vooral uitging naar projecten op het gebied van taalverwerving en leesbevordering. In de periode dat ik zitting had in een landelijke werkgroep die zich bezig hield met het voorkomen en terugdringen van laaggeletterdheid, ontdekte ik het belang van goede en leesbare teksten. Toen merkte ik ook dat het bezig zijn met taal en tekst heel erg leuk is. Vanaf dat moment heb ik verschillende schrijftrainingen gedaan en een opleiding afgerond op het gebied van communicatie.

Inmiddels heb ik, naast mijn parttime baan op de afdeling Marketing & Communicatie van Biblionet Groningen, een eigen tekstbureau.